Aker BP er et børsnotert oljeselskap, som driver aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske sokkelen. Selskapets hovedkontor ligger på Fornebu ved Oslo. I tillegg har de kontorer i Stavanger, Trondheim, Harstad og Sandnessjøen. Totalt 1 371 mennesker jobber i selskapet som er operatør for feltene Valhall, Ula, Ivar Aasen, Alvheim og Skarv. Bak Aker BP står Aker ASA med 40 % og BP med 30 %. De resterende 30 % eies av ulike aksjonærer.

Oppstarten

Det hele startet i 2001 da oljeselskapet Pertra så dagens lys i Trondheim. Dette selskapet ble dannet for å utnytte de små petroleumsressursene på den norske sokkelen. Godkjenningen kom i 2002 og senere kjøpte selskapet lisensens som inneholdt Vargfeltet. I 2004 ble det besluttet at selskapet skulle selges, og kjøperen var et kanadisk selskap kalt Talisman Energy. Deretter dannet man Pertra Management og dette selskapet kjøpte tilbake noen av de aktiva Talisman Energy hadde fått med seg da de kjøpte Pertra. I 2006 ble selskapet omgjort til Pertra ASA og kapitalen kom fra Petro Midt-Norge AS.

Det Norske Oljeselskap, ellers kalt DNO, er av en eldre årgang. Det kom til i 1971, som det første nasjonale oljeselskapet i Norge. I 2007 bestemte styrene i Pertra og DNO seg for å slå sammen Pertra og den norske delen av DNO, som var organisert i selskapet NOIL Energy. Da sammenslåingen var et faktum, ble navnet til Pertra endret til Det norske oljeselskap, til daglig Det norske. I 2009 jobbet 140 mennesker i selskapet, og dette året startet samtalene om en fusjon med Aker Exploration.

Aker Exploration ble etablert i 2006, og jobben var å bedrive letevirksomhet og produksjon på den norske sokkelen. Fusjonen mellom dette selskapet og Det norske ble vedtatt en gang i 2009, og det nye selskapet tok navnet Det norske oljeselskap ASA.

I 2014 kjøpte Det norske selskapet Marathon Oil Norge. Dette selskapet hadde jobbet på norsk sokkel siden 1976, og blant annet vært med på Heimdalfeltet. I 2016 ble Det norske enige med BP p.l.c om en fusjon med BP Norge AS. Bakgrunnen var et ønske om å skape et ledende og uavhengig lete- og produksjonsselskap i Norge. Fusjon fant, som allerede nevnt, sted i 2016, og navnet på det nye selskapet ble Aker BP. Antall ansatte er nå oppe i rundt 1 300 stykker.

Egne retningslinjer for miljøet

Aker BP har egne retningslinjer for miljøet og jobber blant annet med å fremskaffe mer kunnskap samt løsninger som sørger for at konsekvensene av selskapets virksomhet ikke blir større enn nødvendig. Før leteboring er det viktig for selskapet og kartlegge ressursene på havbunnen slik at boringen ikke ødelegger miljøet til blant annet koraller og svamper. Videre jobber selskapet også med reduksjon av sine utslipp og aktiv energieffektivisering. De bidrar også med midler som sørger for tiltak for å redusere utslipp innen andre bransjer, som skipsfart og fiskeri. Selskapet arbeider også for reduksjon av avfall, gjenvinning, gjenbruk og en forsvarlig håndtering av avfallet som skapes.

 

Styrets leder er Øyvind Eriksen, som også er konsernsjef i Aker ASA. Med i styret er også Kjell Inge Røkke.