DNO ASA er del av et internasjonalt konsern innen olje og gass. De har sin virksomhet i Midtøsten og Nord-Afrika. Her har de eierandeler i ulike lisenser for leting, utvikling og produksjon både til lands og til vanns. De jobber i den kurdiske delen av Irak samt i Jemen, Oman, De forente arabiske emirater, Den tunisiske republikk og Somaliland. DNO kjøpte Origo Exploration i 2017 og kunne dermed utvide sin virksomhet til både norsk og britisk sokkel. Hovedkontoret er i Oslo, men de har også et kontor i Stavanger samt i hele regionen der virksomheten foregår.

Oppstarten

DNO er Norges eldste oljeselskap. Det ble grunnlagt tilbake i 1971 av en gruppe unge skipsredere, som gjerne ville være med på det nye eventyret. De startet arbeidet sitt i Nordsjøen og har i løpet av sine 40 år forflyttet seg ned til Midtøsten og Nord-Afrika. Det første stedet de startet var i Yemen, og dette skjedde i 1998. Da vi skrev 2004 var DNO et av de første selskapene som beveget seg inn i den kurdiske delen av Irak. I 2013 var det Somaliland som stod for tur.

Fra sitt hovedkontor i Oslo bruker selskapet sin norske ekspertise i noen av verdens mest attraktive områder for olje og gass. De sier selv at deres ekspertise ligger i å minimere risk og maksimere suksess ved å finne og utvikle nye områder på kostnadseffektive måter.

I Kurdistan befinner selskapets flaggskip seg, nemlig oljefeltet Tawke. Her startet produksjonen opp i 2007, bare to år etter at forarbeidet startet. De er nå ledende innen dette arbeidet i landet, noe som også ledet til et rekordresultat i 2015. Da produserte feltet hele 144 500 fat olje per dag.

Misjonen

Selskapets misjon er å finne og produsere olje til lave kostnader og, ikke minst, et akseptabelt risikonivå. De ønsker å være først og de ønsker å være rettferdig. De ønsker å være foran konkurrentene og definitivt foran mulighetene. DNO driver en gjennomsiktig forretning og forventer det samme fra alle sine samarbeidspartnere, enten det er kontraktører, leverandører eller myndigheter.

Der DNO driver virksomheten sin ønsker de å etterlate et positivt fotavtrykk. De jobber med sosial ansvarlighet og tolererer ikke korrupsjon. Samtidig sørger de for både helsen og sikkerheten til alle sine ansatte, og skaper nye muligheter for lokalbefolkningen. Å minimalisere innvirkningen på miljøet samt respektere menneskerettighetene er også en integrert del av DNOs arbeid.

Oppkjøp av Gulf Keystone Petroleum

I 2009 ønsket DNO å kjøpe selskapet Gulf Keystone Petroleum for den nette summen av 300 millioner dollar, noe som svarer til rundt 2,6 milliarder norske kroner. Et slikt kjøp vil gi DNO en større tilstedeværelse i Kurdistan, da Gulf Keystone både eier 58 % av og driver Shaikan-feltet. Her ønsker de å både utvide og opprettholde produksjonen, noe som vil være en fordel for både investorer og, ikke minst, hele det kurdiske området. Det har tidligere vært store utfordringer med driften i Kurdistan, da myndighetene har slitt med å holde sin del av de økonomiske avtalene.

Tidligere har DNO vært i konflikt med Nord-Irak på grunn av eierskapet i feltet de driver der.