Alexander L. Kielland var en plattform som var halvt nedsenkbar, og ble brukt som boligplattform på Ekofiskfeltet ute i Nordsjøen. Plattformen var oppkalt etter den norske forfatteren Alexander Lange Kielland. 27. mars 1980 inntraff det som senere skulle få navnet Alexander L. Kielland-ulykken. Det var den verste ulykken i Norge siden andre verdenskrig, og hele 123 mennesker omkom.

Ulykkesårsak og redningsaksjon

Plattformen stod på fem søyler og en av disse brakk, noe som skal skyldes et utmattingsbrudd i den bærende konstruksjonen. Tjue minutter etterpå kantret plattformen. Boligplattformen la 385 km fra den norske kysten og hadde vært boligplattform i ni måneder for arbeiderne på «Edda 2/7 C». Disse to var så forbundet med en gangbro.

Da ulykken inntraff var været dårlig. Det var kraftig vind og høye bølger. Da arbeidsdagen var slutt, gikk arbeiderne over til Kielland plattformen, og broen ble hevet. Boligplattformen var forankret til «Edda 2/7 C» med åtte liner i stedet for de vanlige ti. Redningsbåtene, som var utstasjonert, hadde mulighet til å ta om bord 12 mennesker i nød. Da ulykken inntraff var det hele 212 mennesker på plattformen. 50 – 80 av disse befant seg i de to kinosalene, 50 var i messen og de resterende var i sine lugarer. De aller fleste om bord trodde smellene de hørte kom av de kraftige bølgene. Da plattformen umiddelbart krenket 45 grader, trodde alle at slutten var kommet.

Utstyr raste over mot styrbord, løse skal falt over ende og møbler sperret utganger. Lys og alarmsignaler ble slått ut, og dieselaggregatene hadde stanset. Vannet trengte inn gjennom åpninger som vanligvis lå over havnivået. Vannet kom inn fordi enkelte luker var åpne og andre klarte ikke å stå imot presset. Til slutt ble plattformen liggende opp ned i vannet. På grunn av møbler og annet løsøre som sperret, var det mange som fikk problemer med å komme seg ut.

Problematiske livbåter

Tåke og dårlig vær førte til problemer med redningsarbeidet. Den ene livbåten hadde store problemer med å komme klar av plattformen og måtte vente lenge på redningshelikopter. Den andre livbåten lå under vann. Tre av livbåtene ble slått i stykker mot plattformen på grunn av de høye bølgene. En del personer klarte å komme seg om bord i den femte livbåten, mens den sjette hadde forsvunnet sammen med plattformens D-søyle.

89 mennesker ble reddet. Av disse hadde 59 redningsvest og 8 redningsdrakt. Av de siste var det hele 7 som ikke hadde klart å lukke drakten korrekt. De fleste som ble reddet hadde vært i vannet i opptil 15 minutter, men enkelte hadde ligget der i nesten en hel time. Hele 71 sivile mennesker hjalp til med redningen, i tillegg var det 19 helikoptre, 9 militære skip, og hele 7 fly.

Minnesmerke

I mars 1986 ble det avduket et minnesmerke over ulykken. Det heter «Brudt lenke» og er laget av billedhoggeren Johannes Block Hellum. Minnesmerket, som er formet som en brutt kjetting, befinner seg på Smiodden i Kvernevik i Stavanger. I 2010 var det 30 år siden ulykken og i den forbindelse ble det avholdt en egen minnesmarkering.