Total er et fransk oljeselskap, som ble etablert så langt tilbake som i 1924. Det har siden oppstarten vokst til å bli blant verdens fire største oljeselskaper. I tillegg til dette er de også kjemisk produsent. I 1999 slo de seg sammen med det det belgiske selskapet Petrofina, deretter kjøpte de et annet fransk selskap, nemlig Elf Aquitaine. Firmaet har hovedkontorer i Paris, og har aksjer notert må børsen i New York. Total har virksomhet i 130 land og 96 000 medarbeidere.

Total Norge

I Norge er firmaet involvert i både leting og produksjon av olje og gass på den norske sokkelen. I 2016 hadde de en daglig produksjon på rundt 235 000 fat. Gass står for 40 % av den årlige produksjonen. Selve oppstarten i Norge skjedde i 1965 og etter oppkjøpene av de belgiske og franske selskapene ble avdelingen i Norge et av de største og viktigste oljeselskapene i landet. Total har nå 89 lisenser, der de selv driver 34 av disse. Det store feltet for selskapet er Martin Linge. Denne plattformen har fått en ny enhet for bolig og produksjon, har et lagringsskip for olje og gassen transporteres til Skottland, nærmere bestemt St. Fergus.

Medarbeidere

I selskapet jobber det 438 stykker. 80 av disse er utstasjonert og 22 er på oppdrag i utlandet eller hos andre partnere. Det er et internasjonalt miljø, med hele 30 ulike nasjonaliteter blant de ansatte. Total i Norge har et stort senter for forskning og utvikling. Her forskes det på utfordringer som finnes på den norske sokkelen. I tillegg foregår det opplæring av nye fagfolk fra universiteter her i landet samt Frankrike. Doktorgradsstudenter kan både motta finansiell og faglig støtte.

Total Nordic

Dette er den kommersielle delen av Total. Hovedkontoret til Total Nordic befinner seg i København, men de har datterselskaper i Finland, Norge, Sverige og Danmark. De siste 30 årene har de tilbudt tjenester og løsninger innenfor disse områdene:

  • Smøremidler for personbiler, varebiler samt industri
  • Luftfart
  • Bitumen
  • Spesialvæsker

Produksjonsanlegget er plassert slik at leveringen til hele Norden foregår raskt og kostnadseffektivt. I tillegg har de selvsagt kundestøtte på alle nordiske språk.

Nedgangstider

Også Total har merket nedgangstidene som har rammet oljebransjen de siste årene. De har hatt som mål å kutte sine driftskostnader med tre milliarder innen inneværende år. Det skal også komme kraftige kutt i budsjettet for investeringer. Til tross for disse kuttene har ikke Total planer om å kvitte seg med for eksempel alle sine bensinstasjoner. I tillegg ønsker de fremdeles å investere et eller annet sted rundt 500 millioner dollar hvert eneste år, for å bygge opp virksomheter innenfor nye energiformer. Fortrinnsvis lønnsomme nye virksomheter.

Til tross for nedgangstider i bransjen generelt, er det fremdeles håp om en spennende karriere i dette firmaet. Her har man altså mulighet for å jobbe på tvers av landegrensene og med spennende prosjekter i inn- og utland. Total er, ifølge sine egne hjemmesider, stolte av å kunne tilby et fremtidsrettet og godt miljø fullt av spennende oppgaver for den som er interessert.